Het laatste nieuws

GEEN KONINGSDAG EN 5 MEI VIERING IN 2020

Ons land en de wereld om ons heen zijn in de greep van het coronavirus. Onze gedachten gaan daarbij in de eerste plaats uit naar de slachtoffers en hun families. U heeft waarschijnlijk, net als wij, de persconferentie van 23 maart, van ons kabinet gezien. De nieuwe maatregelen zijn fors en gelden tot 1 juni. Oranjevereniging Dinteloord kan niet anders dan alle festiviteiten op Koningsnacht, Koningsdag en de viering van 75 jaar bevrijding op 5 mei af te gelasten.

 

Gezondheid gaat boven alles ook al is het voor Oranjevereniging Dinteloord een pijnlijk besluit. De voorbereidingen voor de viering waren rond, het Oranjeboekje bij de drukker en contracten waren al afgesloten.

 

Het Oranjeboekje zal dit jaar niet verschijnen. Sponsors en adverteerders zullen hierover worden benaderd door de Oranjevereniging. Wij hopen dat de leden van de Oranjevereniging en sponsoren ons blijven steunen met hun lidmaatschap en sponsorbijdragen. Om de gemaakte kosten voor dit jaar enigszins te compenseren willen wij proberen onze jaarlijkse loterij door te laten gaan. Houdt u daarom onze website, sociaal media en de Westbrabander in de gaten.

 

Voor de Nationale Herdenking op 4 mei wordt een vorm ontwikkeld die past bij de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu bevinden. In overleg met de lokale overheid hopen wij een programma op te stellen dat rekening houdt met de aangescherpte maatregelen. Wij beraden ons op een eventuele alternatieve invulling voor Koningsdag en 5 mei op een later tijdstip.

 

Als Oranjevereniging zijn wij zeer betrokken met de inwoners en ondernemers van ons dorp. Koning Willem Alexander beëindigde zijn toespraak vrijdag 20 maart met de woorden: 2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een andere manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden.”

 

Voor Oranjevereniging Dinteloord staan de festiviteiten rondom Koningsdag altijd in het teken van ontmoeting en verbinding in Dinteloord. Laten wij hopen dat wij dit samen met u in de toekomst weer gestalte kunnen geven.

 

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe in deze onzekere tijden. Blijf gezond en heb oog voor elkaar!

 

Met vriendelijke Oranje groet,

 

Namens bestuur Oranjevereniging Dinteloord

Hans Bolluijt

06-22065284

Lees verder